Catalan Spanish

Soci Fundador

Soci Fundador

Fernando Sebastià Prades

President d’honor

Veure perfil

Gerent

Gerent

Jordi Sebastià Margalef

jordi@sebastia.info

Veure perfil

Àrea Laboral i RR.HH

Josep Ramón Roig Subirats

Director d'Àrea Departament Juridic Laboral i RR.HH

jrroig@sebastia.info

Veure perfil

Noemí Tomás Roig

Adjunt a Departament Juridic Laboral

ntomas@sebastia.info

Veure perfil

Roberto Martí Seglar

Cap Departament Laboral Amposta

rmarti@sebastia.info

Veure perfil

Jordi Serres Pellicer

Tècnic àrea laboral

jserres@sebastia.info

Veure perfil

Maite Añó Mayor

Tècnica àrea laboral

maite@sebastia.info

Veure perfil

Fani Clavero Pujol

Tècnica àrea laboral

fclavero@sebastia.info

Veure perfil

Ferran Sebastià Margalef

Prevenció de Riscos laborals

ferrans@sebastia.info

Veure perfil

Julia Tomás Ferré

Tènica àrea laboral

jtomas@sebastia.info

Veure perfil

Montse Planell García

Auxiliar departament laboral

mplanell@sebastia.info

Veure perfil

Pili Martí Seglar

Auxiliar departament laboral

pmarti@sebastia.info

Veure perfil

Àrea Fiscal-Comptable-Mercantil

Jesús Maria Fosh Massó

Director d'Àrea Departament Juridic Fiscal-Comptable-Mercantíl

jfosch@sebastia.info

Veure perfil

Jordi Sebastià Margalef

Cap Departament Fiscal Tortosa

jordi@sebastia.info

Veure perfil

Olga Almo Llombart

Cap Departament Fiscal Amposta

oalmo@sebastia.info

Veure perfil

Cinta Codorniu Salvadó

Assessora fiscal i Comptable

ccodorniu@sebastia.info

Veure perfil

Anna María Cid Carbó

Assessora fiscal i Comptable

acid@sebastia.info

Veure perfil

Montse Caballé Estrada

Tècnica administrativa i Comptable

mcaballe@sebastia.info

Veure perfil

Angels Verge Abella

Tècnica administrativa i comptable

averge@sebastia.info

Veure perfil

Cinta Cardona Estrada

Tècnica administrativa i comptable

ccardona@sebastia.info

Veure perfil

Angels Panisello Sech

Auxiliar administrativa i comptable


Veure perfil

Administració

Administració

Isabel Alcoverro Trigo

Administració

ialcoverrro@sebastia.info

Veure perfil

© 2016 SEBASTIA ASSESSORS S.L reservados todos los derechos 
DERTOCHIP website