Skip to main content

Membres de  

caes

Assessoria Comptable

Assessoria Comptable

La correcta gestió comptable de la seva empresa es fonamenta en gran mesura en el control econòmic i la planificació de la seva tresoreria.

A Sebastià Assessors SL, els serveis comptables per empreses i autònoms es realitzen per experts comptables especialitzats, per tal de proporcionar-los en tot moment els resultats de l’ empresa i l’anàlisi de les dades econòmiques i financeres que els ajudin en la presa de decisions.

Els serveis d’ assessoria comptable inclouen entre altres:

  • Elaboració de comptabilitats i dels llibres registre d’ingressos i despeses.
  • Legalització dels llibres Oficials de comptabilitat davant els diferents Registres Oficials, així com el depòsit de Comptes Anuals davant el Registre Mercantil.
  • Seguiment, supervisió, tancament comptable, ajustos i regularitzacions de la mateixa.

Si es necessari ens desplacem i treballem a les oficines i instal·lacions de l’empresa per resoldre qüestions o casuístiques concretes.