Membres de  

caes

Assessoria Juridica Laboral i RRHH

Assessoria Juridica Laboral i RRHH

L'equip humà suposa per a qualsevol empresa un dels seus recursos més importants, tant per la seva capacitat productiva, el seu cost, com per la complexitat en la seva correcta gestió i organització.

Des de Sebastià Assessors els ajudem i proporcionem el suport i la seguretat jurídica necessària des de la contractació, gestió del personal o l’acomiadament.

Els nostres Serveis de gestió laboral comprenen entre altres:

  • Assessorament Jurídic, especialitzat en matèria laboral i Seguretat Social.
  • Asistència lletrada en procediments judicials.
  • Optimització en la contractació del personal.
  • Gestió laboral: afiliació, nomines, cotització Seguretat Social, etc.
  • Prestacions: capitalització de pagament únic, jubilacions, invalidesa, etc.
  • Diagnosi i auditoria laboral.
  • Assessorament e intervenció en conflictes i sancions, representació de la empresa en negociació de convenis col·lectius, així com en la mediació de conflictes individuals o col·lectius davant els òrgans institucionals laborals.
  • RRHH: Selecció de personal, elaboració de plans formatius, valoració de llocs de treball, etc.

En l’àrea de prevenció de riscos laborals ajudem a l’empresa en el compliment de la normativa vigent

© 2016 - 2021 SEBASTIA ASSESSORS S.L reservados todos los derechos 

Powered by DERTOCHIP