Skip to main content

Membres de  

caes

LOPD

LOPD

La Llei Orgànica de Protecció de Dades afecta pràcticament a la totalitat de les empreses, comerços, comunitats de propietaris i organitzacions. Qualsevol persona física o jurídica que en la seva activitat utilitzi dades de caràcter personal, tant de proveïdors, treballadors o clients, fer un pla de protecció de dades, complir la normativa relativa a aquesta qüestió i obtenir una certificació d’adaptació.

Amb el nostre assessorament els ajudem amb els tràmits de:

  • Inscripció de fitxers davant L’ Agencia Española de Protección de Datos.
  • Redacció de la documentació jurídica.
  • Elaboració del document de seguretat.
  • Formació.

Complir amb aquesta obligació legal els pot evitar sancions i millorar els processos interns de l’empresa.