Membres de  

caes

Serveis d'assessoria

 • Creació D'empreses

  Creació d'Empreses

  Actualment, tenir una idea, crear, iniciar i gestionar una empresa és una tasca complicada. Saber com s’ha de dur a terme la gestió des de l’ inici o la creació de la mateixa, és vital per al dia a dia i també en l’obtenció dels resultats.

  Estudiem cada cas de forma individualitzada i realitzem un estudi inicial de la seva situació per conèixer i decidir les accions a fer, confeccionar el pla d’empresa, assessorar sobre fiscalitat i ajudes públiques, que cal fer per a l’obtenció dels seus objectius i decidim junts la forma jurídica més adient al seu projecte.

 • Assessoria Jurídica Laboral i RRHH

  Assessoria Jurídica Laboral i RRHH

  L'equip humà suposa per a qualsevol empresa un dels seus recursos més importants, tant per la seva capacitat productiva, el seu cost, com per la complexitat en la seva correcta gestió i organització.

  Des de Sebastià Assessors els ajudem i proporcionem el suport i la seguretat jurídica necessària des de la contractació, gestió del personal o l’acomiadament.

  Els nostres Serveis de gestió laboral comprenen entre altres:

  • Assessorament Jurídic, especialitzat en matèria laboral i Seguretat Social.
  • Asistència lletrada en procediments judicials.
  • Optimització en la contractació del personal.
  • Gestió laboral: afiliació, nomines, cotització Seguretat Social, etc.
  • Prestacions: capitalització de pagament únic, jubilacions, invalidesa, etc.
  • Diagnosi i auditoria laboral.
  • Assessorament e intervenció en conflictes i sancions, representació de la empresa en negociació de convenis col·lectius, així com en la mediació de conflictes individuals o col·lectius davant els òrgans institucionals laborals.
  • RRHH: Selecció de personal, elaboració de plans formatius, valoració de llocs de treball, etc.

  En l’àrea deprevenció de riscos laborals ajudem a l’empresa en el compliment de la normativa vigent

 • Assessoria Fiscal

  Assessoria Fiscal

  Planificar i desenvolupar una correcta política fiscal permet a l’ empresa importants estalvis econòmics i, alhora, aporta seguretat jurídica per la correcta tributació de l’empresa.

  Els assessorem sobre els aspectes tributaris de l’empresa aportant solucions eficients per a una correcta planificació fiscal.

  A la nostra organització comptem amb professionals amb una amplia experiència per proporcionar tots els serveis de gestió integral, planificació, assessorament dels aspectes fiscals de l’empresa i d’ obligacions tributàries.

  Analitzem la seva empresa, confeccionem estudis econòmics sobre la seva situació econòmic-financera i seguiment dels resultats, estudis de viabilitat i anàlisi i planificació de la activitat empresarial (pressupostos, seguiment i control de desviacions).

 • Assessoria Comptable

  Assessoria Comptable

  La correcta gestió comptable de la seva empresa es fonamenta en gran mesura en el control econòmic i la planificació de la seva tresoreria.

  A Sebastià Assessors SL, els serveis comptables per empreses i autònoms es realitzen per experts comptables especialitzats, per tal de proporcionar-los en tot moment els resultats de l’ empresa i l’anàlisi de les dades econòmiques i financeres que els ajudin en la presa de decisions.

  Els serveis d’ assessoria comptable inclouen entre altres:

  • Elaboració de comptabilitats i dels llibres registre d’ingressos i despeses.
  • Legalització dels llibres Oficials de comptabilitat davant els diferents Registres Oficials, així com el depòsit de Comptes Anuals davant el Registre Mercantil.
  • Seguiment, supervisió, tancament comptable, ajustos i regularitzacions de la mateixa.

  Si es necessari ens desplacem i treballem a les oficines i instal·lacions de l’empresa per resoldre qüestions o casuístiques concretes.

 • Serveis Jurídics Mercantils

  Serveis Jurídics Mercantils

  • Assessorament e informació sobre projectes d’empresa, alternatives societàries i projectes de viabilitat empresarial, així com disseny i tramitació d’operacions societàries.
  • Constitució d’empreses.
  • Reestructuració empresarial
  • Modificació d' Estatuts Socials adaptats a les necessitats societàries i els canvis legislatius.
  • Assistència i assessorament en Juntes Generals, Consells d’Administració, etc.
  • Confecció de tot tipus de contractes d'àmbit mercantil.
 • LOPD

  LOPD

  La Llei Orgànica de Protecció de Dades afecta pràcticament a la totalitat de les empreses, comerços, comunitats de propietaris i organitzacions. Qualsevol persona física o jurídica que en la seva activitat utilitzi dades de caràcter personal, tant de proveïdors, treballadors o clients, fer un pla de protecció de dades, complir la normativa relativa a aquesta qüestió i obtenir una certificació d’adaptació.

  Amb el nostre assessorament els ajudem amb els tràmits de:

  • Inscripció de fitxers davant L’ Agencia Española de Protección de Datos.
  • Redacció de la documentació jurídica.
  • Elaboració del document de seguretat.
  • Formació.

  Complir amb aquesta obligació legal els pot evitar sancions i millorar els processos interns de l’empresa.

© 2016 - 2021 SEBASTIA ASSESSORS S.L reservados todos los derechos 

Powered by DERTOCHIP